Khuyến mãi, giảm giá

Ba chỉ bò Mỹ thái cuộn

149.000

Lõi vai bò Mỹ

189.000 159.000

Lõi vai bò Úc

169.000 139.000

Đầu thăn ngoại Úc Buberol

199.000 159.000

Thịt , Hải Sản

Ba chỉ bò Mỹ thái cuộn

149.000

Phile Nai

200.000

Bò viên gân đặc biệt

168.000

Lõi vai bò Mỹ

189.000 159.000

Mực trứng

249.000

Bắp hoa bò Mỹ

189.000

Dồi Dê

220.000

Thịt Heo Rừng Cambuchia

249.000 199.000