Khuyến mãi, giảm giá

Ba chỉ bò Mỹ thái cuộn

149.000

Lõi vai bò Mỹ

189.000 159.000

Đầu thăn ngoại Úc Buberol

199.000 159.000

Lõi vai bò Úc

169.000 139.000

Thịt , Hải Sản

Ba chỉ bò Mỹ thái cuộn

149.000

Phile Nai

200.000

Lõi vai bò Mỹ

189.000 159.000

Bò viên gân đặc biệt

168.000

Cốt Lếch Bò

430.000

Thịt nhím cắt lát

220.000

Cánh gà khúc giữa Ba Lan

79.000

Cá nục bông Nhật

85.000