• Ba chỉ bò Mỹ thái cuộn

  149.000
 • Ba rọi heo rừng

  280.000
 • Bao tử cá

  110.000
 • Bắp bò Mỹ

  395.000
 • Bắp hoa bò Mỹ

  189.000
 • Bò bít tết Fuji

  750.000
 • Bò viên gân đặc biệt

  168.000
 • Cá cam Nhật

  99.000
 • Cá nục bông Nhật

  85.000
 • Cá thát lát rút xương

  220.000
 • Cá trứng

  79.000
 • Cánh gà khúc giữa Ba Lan

  79.000
 • Chả bề bề

  120.000
 • Chả mai ghẹ

  100.000
 • Chả Ram Tôm

  136.000
 • Cốt Lếch Bò

  430.000